Zřícenina Vrškamýk

Vrškamýk (též Kamýk nad Vltavou či Hunec) je zřícenina hradu nacházející se jeden kilometr západně od obce Kamýk nad Vltavou v okrese Příbram. Hrad stál na hřebenovitém výběžku v nadmořské výšce 345 m n. m. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Historie

První písemná zmínka o názvu Kamýk pochází z roku 1186. Zakladatelem hradu byl král Václav I., ale stavbu dokončil až Přemysl Otakar II., který zde vydal tři listiny. Zázemí hradu, který byl správním centrem kraje, tvořila soustava manství, ale po založení Karlštejna převedl Karel IV. zdejší manství ke svému novému hradu. Nově získaný archelogický materiál umožnil datovat zánik hradu nejpozději v době těsně po roce 1306. Příčinou brzkého opuštění výstavného hradu byly statické poruchy obvodových zdí zadního hradu. Jako pustý je však poprvé zmiňován až roku 1569.

Stavební podoba

Umělecká rekonstrukce podoby hradu, autor - Lubomír Herc

Dvoudílný hrad obíhal příkop a val. Do přední části, u jejíž jižní strany stála dlouhá podsklepená budova, se vstupovalo po dřevěném mostě a dovnitř hradu zataženou čtverhrannou branskou věží. Archeologický výzkum z roku 2009 doložil bohatě profilovaný portál na vstupní a jednoduchý portál na vnitřní straně průjezdu a sedilie v obou bočních zdech brány. Nějaká jednodušší zástavba mohla stát i podél severní strany prvního nádvoří.

Vstup do zadní části hradu chránil druhý příkop sevřený z obou stran hradbami. Brána s průjezdem zaklenutým křížovou klenbou se nacházela v přízemí čtverhranné věže, která svou hmotou uzavírala západní stranu nádvoří. Podél jeho jižní a severní strany stála palácová křídla stejně široká jako nádvoří a východní stranu uzavíralo třetí palácové křídlo. Z paláců se dochovaly pouze nádvorní zdi a části vnitřních příček. V úrovni prvního patra byly paláce propojeny pavlačí. Paláce vytápěné ústředním teplovzdušným topením obsahovaly minimálně jednu roubenou komoru. V krátkém východním křídle se nacházela místnost s křížovou klenbou, která mohla sloužit jako kaple.

Zdroj: Wikipedie

Vrškamýk

Výlet na zříceninu Vrškamýk - 4. července 2010.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se