Zámek Jindřichův Hradec

Zámek, původně gotický hrad v Jindřichově Hradci byl založen ve 13. století na soutoku Nežárky a Hamerského potoka, na místě starší vodní tvrze. Po Pražském hradu a zámku v Českém Krumlově je největším zámeckým komplexem České republiky a dnes patří mezi velmi oblíbené turistické cíle. Je ve vlastnictví státu (správu zajišťuje Národní památkový ústav) a je přístupný veřejnosti.

Historie

Předchůdcem hradu bylo přemyslovské hradiště, poprvé připomínané 1220. Zakladatelem hradu byl Jindřich z Nového Hradce, z rodu Vítkovců, jejichž hradní linii patřil až do začátku 17. století, kdy rod vymřel po meči. Původní stavbu nevelkého hradu dokončil kolem 1270 Oldřich I. z Hradce. Za něho byla také postavena válcovitá věž, která měla chránit vstup do jeho pokojů. Za Jindřicha IV. z Hradce, který působil jako nejvyšší pražský purkrabí, dosáhl hrad zlepšení ochranných prostředků.

Zámek Jindřichův Hradec

Rondel v zahradě (1591-1596)

Hrad se stal postupně komfortním renesančním zámkem, který byl přizpůsoben moderním trendům. O největší přestavbu se zasloužili v 16. století Adam I. z Hradce, který čerpal prostředky získané z pomoci Ferdinandu I. na trůn. V rekonstrukci pokračovali jeho syn Jáchym z Hradce a vnuk Adam II. z Hradce.

Na jeho renesanční přestavbě v letech 1560–1596 se podíleli nejprve stavitel Antonio Ericer, později pak Baldassare Maggi, Antonín Vlach a další.

Roku 1602 přešel zámek do rukou rodu Slavatů sňatkem sestry Jáchyma Oldřicha z Hradce s Vilémem Slavatou z Chlumu a Košumberka. Rodu Slavatů patřil zámek do konce 17. století a během jejich panství nedošlo k žádným zásadním změnám.

Roku 1694 pak po jejich vymření přešel do rukou rodu Černínů z Chudenic, během sedmileté války se z něj stala vojenská nemocnice a roku 1773 vyhořel. Při tomto požáru došlo k poškození velké části zámku a rekonstrukce se dočkal až za Evžena Černína.

Již od dob pánů z Hradce bylo v kuchyni na Zelený čtvrtek hoštěno mnoho chudých. Tomuto zvyku se říkalo „rozdávání sladké kaše“ a byl zrušen až roku 1782 na příkaz císaře Josefa II.

Prohlídkové trasy:

  • 1. Adamovo stavení
  • 2. Gotický palác
  • 3. Interiéry 18. a 19. století
  • 4. Černá věž

Zámek

Výlet do Jindřichova Hradce - 5. až 6. července 2012.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se