Veselá - okres Pelhřimov

Obec Veselá (německy Wessela) se nachází v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 229 obyvatel.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1359. K nejstarší historii obce spojené s osídlením kotliny mezi Kopaninou, Kamenitým kopcem a Nádavkem na západě a hřbetem s Bělským kopcem bohužel neexistuje podle Tomáš Zdechovský (autora znaku a vlajky) uspokojivý dostatek písemných zpráv, aby bylo možné stanovit nejstarší možné vlastníky panství. Jak lze vyčíst z publikace K dějinámobce Veselá, v nejstarších dobách patřila obec k církevním panstvím.

Kostel svatého Jakuba Většího

Od 14. století jsou doloženi majitelépanství, kteří sídlili na zdejší tvrzi. Ta se do dnešní doby již nedochovala, nicméně pečetě majitelů panství ano. V soupisu pečetí Augusta Sedláčka nazvaném Atlas erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty nacházíme několik odkazů na pečetě nejstarších majitelů panství.

První z doložených vlastníků byli pánové z Hostišova a z Prašivé, kteří měli v erbu dle doložených pečetí supí hlavu (335v), dále polcený štít nebo supí hlavu (51b).

Jednou z nejstarších doložených pečetí je Pavla Prašiveckého z Hostišova, též Pavla z Prašivé a Hostišova, která se nachází i v Sedláčkově Atlase erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty. Je na ní vyobrazena právě supí hlava, která se stala základem pro vytvoření znaku obce.

Na základě výzkumu pečetí majitelů panství prozatím nebyla nalezena nejstarší pečeť s erbem majitele panství (Sedláček A., Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, (svazek 5), Praha: Academia 2003). Staršípečeť Ondřeje z Prašivé se dle nejasného odkazu v konfirmačních knihách nenachází.

Pamětihodnosti: Kostel svatého Jakuba Většího.

Fotogalerie:

Fotografie z výletu 23. srpna 2015:

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se